Välkommen till Släkten Keskitalo
från byn Merasjärvi i Pajala kommun

Släkten Keskitalo´s gård
Släktgården närmast till vänster, Johans första bostad finns utanför bild till vänster

släktbilder

Johan Gabriel Danielsson Keskitalo (1866-1948) fick 11 barn och 60 barnbarn varav ett 20-tal ännu lever. Ett 90-tal barnbarnsbarn och okänt antal barnbarns barnbarn med barn finns också runtom i Sverige, några i Finland och andra länder.

Syftet med denna webbsida är att alla som tillhör släkten Keskitalo, med rötterna från byn Merasjärvi i norra delen av Pajala kommun i Norrbottens län, skall ha en "mötesplats" oavsett var vi finns. Därför vill vi gärna också ha din epost-adress och uppgift om hemsida, om du har en sådan.

Vi försöker samla information om Johans barn, barnbarn och efterkommande generationer, för att alla intresserade av släkten och släktforskning får information om Keskitalo-släkten.

Vår förhoppning är att sidan skall ge tillbakablickar, personliga minnen och information med anknytning till släkten. Med andra ord en trevlig läsning om och för släkten!

Se video från släktträffen 1992!


Video 1992